Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Άρθρο του Μιχάλη Καρχιμάκη: «Η αυτονομία της πολιτικής επίκαιρο και επιτακτικό ζητούμενο»

Άρθρο του Μιχάλη Καρχιμάκη
Πρώην Υφυπουργού και Βουλευτή -Στελέχους του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών 

Η σκληρή και πολλές φορές ακραία κριτική που ασκείται σήμερα στο Πολιτικό Σύστημα, στους κομματικούς θεσμούς, σε πρόσωπα φορείς της εξουσίας, αλλά και σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των αντιπροσωπευτικών θεσμών, θέτει ένα βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε:
Είναι άραγε η Πολιτική –και οι θεσμοί της-ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ιστορικές απαιτήσεις ή μήπως διαμορφώνονται συνθήκες που ωθούν την Πολιτική στο περιθώριο; 
Τα φαινόμενα που διαμορφώνονται την τελευταία περίοδο σε ολόκληρο το Δυτικό-Ευρωπαϊκό χώρο, αποκαλύπτουν το ευρύτερο περιεχόμενο της πολύπλευρης κρίσης: 
Πολιτικά συστήματα διαλύονται , κόμματα, με ιστορικές διαδρομές δεκαετιών, εξαφανίζονται από το προσκήνιο.
Κοινωνικά στρώματα μένουν χωρίς πολιτική εκπροσώπηση και συστοιχούνται πίσω από ετερόκλητους και ευκαιριακού χαρακτήρα κομματικούς σχηματισμούς. 
Από την άλλη πλευρά, η φθορά πολιτικών προσώπων από οικονομικούς παράγοντες έχει καταφέρει ένα καίριο πλήγμα στην αξιοπιστία της Πολιτικής.
Πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του κυρίαρχου ρόλου της πολιτικής
Πρόκειται συνεπώς, για μία κρίσιμη εξέλιξη που φέρει την ίδια την Πολιτική Εξουσία και τους θεσμούς της στη δίνη ριζικών αλλαγών και ανακατατάξεων που επιβάλλουν στο παραδοσιακό σύστημα της Πολιτικής Δημοκρατίας και των αντιπροσωπευτικών θεσμών, να επανεξετάσει τον ιστορικό του ρόλο και να αναλάβει σήμερα αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του κυρίαρχου ρόλου της Πολιτικής, της γνήσιας Πολιτικής Δημοκρατίας, στην εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

Σήμερα η Πολιτική εξουσία κινείται σε ένα νέο πολύπλοκο περιβάλλον.
Η επικράτηση των μηχανισμών της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα, οδηγεί τις χώρες και τα έθνη σε ένα καθορισμένο πια ρόλο στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, δηλαδή αυτόματα σε μία νέα βαθμίδα πολιτικής κυριαρχίας ή υποτέλειας.
Παράλληλα οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διαλύουν τις παραδοσιακές παραγωγικές δομές, διαμορφώνουν νέες σχέσεις μεταξύ ατόμου-εργασίας και αποσυνθέτουν την ενότητα της κοινωνίας και σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας και σε επίπεδο συλλογικής έκφρασης.
Οι νέες αυτές εξελίξεις συνδέονται –και συνδυάζονται-με το σημαντικό και μερικές φορές κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα τα Μ.Μ.Ε στο σύγχρονο κόσμο. 
Όταν οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από τα ΜΜΕ, επιδιώκουν να διεισδύσουν στο πεδίο της Πολιτικής –Εκτελεστικής Εξουσίας, να προωθήσουν τους στόχους τους, να επιβάλουν κοινωνικά και καταναλωτικά πρότυπα, τότε όλες αυτές οι διαδικασίες περικλείουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σταδιακά την πολιτική εξουσία στο περιθώριο, ώστε αυτή να περιορισθεί σε ένα ρόλο τρέχουσας διαχείρισης.
Επιχειρείται δηλαδή συστηματικά η ανακατανομή του συστήματος των δημοκρατικών εξουσιών και της αντιπροσωπευτικής βούλησης των κοινωνιών με βάση ένα νέο παγκόσμιο δόγμα:

Η Οικονομία αποφασίζει.
Η Πολιτική εκτελεί. 
Η Κοινωνία υποτάσσεται.
Η Πολιτική Οικονομία διεκδικεί τη θέση της Πολιτικής Δημοκρατίας.
Η υποχώρηση της σοσιαλιστικής προοπτικής αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα συνολικής αμφισβήτησης της πολιτικής

Ασφαλώς η πολιτική εξουσία, οι φορείς της, τα πρόσωπα που την εκφράζουν, έχουν τις δικές τους σοβαρές ευθύνες. Κάποιοι αρκούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι άλλοι ενσωματώνονται στη «λογική» του «δόγματος» χάρη της κατοχής ή της διεκδίκησης της εξουσίας. Κάποιοι τρίτοι «θέλουν μα δεν μπορούν…..». 
Η αποτυχία της τυπικής Σοσιαλδημοκρατίας στη Δύση και η υποχώρηση της σοσιαλιστικής προοπτικής από την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού και των συντηρητικών απόψεων στην πολιτική και στην ιδεολογία, αποτελούν επιπλέον παράγοντες στη συνολική αμφισβήτηση της πολιτικής.
Κι όμως είναι τώρα η ιστορική στιγμή, όπου η Πολιτική, οι φορείς της, οι εκφραστές της, τα προοδευτικά αριστερά κόμματα, οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να δώσουν μία κατηγορηματική απάντηση και να καθορίσουν μία αδιαπραγμάτευτη θέση. Ότι δηλαδή:
Μετά την Πολιτική Δημοκρατία δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παρά μία ουσιαστικότερη Πολιτική Δημοκρατία, με κοινωνική προοπτική. 
Οι μετα-πολιτικές και μετα-κοινοβουλευτικές λογικές, που οδηγούν στο περιθώριο τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές κατακτήσεις των ιστορικών κοινωνιών, δεν έχουν θέση στη σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία.
Οι δημοκρατικές και οι σοσιαλιστικές δυνάμεις έχουν χρέος όχι μόνο να δώσουν ολοκληρωμένη απάντηση για τις βαθύτατες προσαρμογές που απαιτούνται στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις και σε κάθε χώρα χωριστά, αλλά και να υπερασπιστούν ιδέες και αρχές που αυτή την περίοδο έχουν μπει σε έντονη αμφισβήτηση. 
Χρέος μας είναι να υπερασπιστούμε την πολιτική ως την αυθεντική εγγύηση υπηρέτησης των αξιών και των αναγκών του ανθρώπου
Πρώτο χρέος είναι να υπερασπιστούμε την Πολιτική ως την πλέον αυθεντική εγγύηση υπηρέτησης των ανθρώπινων αξιών, των αναγκών της ζωής κάθε ανθρώπου, των συλλογικών και ατομικών ελευθεριών. 
Είναι επιτακτική ανάγκη να πείσουμε ότι είναι το θεμέλιο της Δημοκρατίας και η ουσία της κοινωνικής οργάνωσης, συμμετοχής και πάλης. 
Για να επαναβεβαιώσουμε όμως εμείς την αναγκαιότητα και την αυθεντική της σχέση με τους πολίτες, προϋπόθεση είναι να προσδιορίσουμε τους στόχους που επιδιώκει, να της δώσουμε νέο περιεχόμενο, νέα γλώσσα. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική:
• Ταυτίζεται με την αλήθεια και τη διαφάνεια. Είναι προσκήνιο και όχι παρασκήνιο και συναλλαγή. Παράγεται από τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς και πρέπει να βρίσκεται στην καθημερινή κρίση των πολιτών. Η αναξιοπιστία είναι ο χειρότερος εχθρός της.
• Θεμελιώνεται πάνω σε ανθρώπινες αξίες και κοινωνικά οράματα. Η προώθηση και υλοποίησή τους απαιτεί γνήσια λαϊκή και κοινωνική συμμετοχή και επιστημονική τεκμηρίωση.
• Συνδέεται με τη λειτουργία και τη συνεχή αναβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών.
• Παράγεται και ταυτίζεται με τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα που οφείλουν να την υπηρετούν με ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο. Το «ύφος» και το «ήθος» άσκησης της πολιτικής εξουσίας γίνεται στις μέρες μας κυρίαρχο στοιχείο για την υπεράσπισή της.
• Απαιτεί ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τη χώρα και τους πολίτες της. Η πολιτική είναι λύσεις και απαντήσεις που οριοθετούν νέες κοινωνικές προοπτικές και όχι μόνο διαπιστώσεις και γνώμες.

Ιστορική και ανεξάντλητη πηγή δυναμικής και θεμέλιο νομιμοποίησης της Πολιτικής είναι η ίδια η κοινωνία με τις αντιθέσεις της, τις βουλήσεις της , τα οράματά της. 
Αυτή την πηγή πρέπει σήμερα να αξιοποιήσει η Πολιτική Εξουσία.
Να προχωρήσει στη θεσμική ανασυγκρότηση του Πολιτικού Συστήματος, ώστε να ενδυναμωθεί η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των φορέων προώθησης της πολιτικής, να ενισχυθούν οι θεσμοί διαφάνειας και ελέγχου των αποφάσεων της Εκτελεστικής Εξουσίας από την κοινωνία και τους φορείς της.

Συμπέρασμα: Η αυτονομία της πολιτικής παραμένει επίκαιρο και επιτακτικό ζητούμενο 
Είναι η ώρα να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
Και αυτό είναι το ασυνήθιστο, το απρόσμενο, το συγκρουσιακό αλλά και ουσιώδες που ουδέποτε θα πίστευαν ή πιστεύουν και αναμένουν ότι η πολιτική μπορεί να κατακτήσει και να υλοποιήσει, αλλά όμως τελικά το κάνει πράξη ανατρέποντας την παγιωμένη αντίληψη περί αναποτελεσματικότητας και δια-φθοράς της.
Αν λοιπόν η αυτονομία της πολιτικής είναι ο πρώτος όρος αναγέννησής της απέναντι σε κάθε είδους συμφέροντα που επιχειρούν να κυριαρχήσουν στην πολιτική και την κοινωνία, ο δεύτερος είναι το όραμα , η έμπνευση και το συναίσθημα που ζητά πάντα η κοινωνία για να κινητοποιείται σε μια εθνική συλλογική προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους και προοπτικές 

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ AMILIA MARE KAI PARADISE VILLAGE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALDEMAR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μια ομάδα εργαζομένων του ξενοδοχείου μας, βλέποντας την κατάσταση που ζούμε όλοι καθημερινά, την ατέλειωτη δουλειά χωρίς ρεπό, τα συχνά εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, την καθυστέρηση του μισθού δυο και τρεις μήνες αλλά και το ότι όποιος αντιδρά μπαίνει στο στόχαστρο, αποφασίσαμε ότι δεν πάει άλλο, είναι καιρός να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να οργανωθούμε.
Έτσι, μετά από κουβέντα, πολύ κόπο και εμπόδια έχουμε πλέον το αποκούμπι μας όλοι οι εργαζόμενοι. Το Σωματείο των εργαζομένων στο Amilia Mare και το Paradise Village είναι γεγονός!
Τώρα είναι ώρα να το αγκαλιάσουμε στα πρώτα του βήματα και να το κάνουμε ισχυρό όλοι οι εργαζόμενοι, να μη μείνει κανείς που δε θα γίνει μέλος. Τώρα μπορούμε να παλεύουμε οργανωμένα, με την ενότητα και τον αγώνα μας να σπάμε το φόβο και την τρομοκρατία.
Αυτό ακριβώς είναι που έχει θορυβήσει διευθυντές και αφεντικά και ψάχνουν τρόπο να φτιάξουν αντι Σωματείο «μαϊμού», κάλπικο, που θα στηρίζει την εταιρεία αντί να αγωνίζεται για τα δίκια μας. Είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να σας πείσουν με το καλό και με το άγριο να υπογράψετε. Αν το δεχτείτε είναι σα να τους δίνετε λευκή επιταγή να σας κάνουν ότι θέλουν. Να συνεχίσουν την απληρωσιά, να σας μειώσουν το μισθό, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο.
Θα ακούσετε πολλά για να σας φοβήσουν, να σας κρατήσουν μακριά, να σας αλλάξουν γνώμη. Θα ακούσετε πιθανόν ψευτιές για όσους μπαίνουν μπροστά για τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου μας. Στην πράξη θα φανεί πολύ γρήγορα με ποια πλευρά είναι ο καθένας. Όσοι βάλαμε το κεφάλι μας στο ντορβά παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία για να αλλάξουν τα πράγματα είμαστε το ίδιο με εσάς, εργαζόμενοι απλήρωτοι, κουρασμένοι, αγανακτισμένοι. Προμηθευτείτε από τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης μια αίτηση και γραφτείτε μέλη του Σωματείου. 
Είμαστε σίγουροι ότι σε ότι τερτίπι δοκιμάσει η εργοδοσία και να είστε βέβαιοι θα δοκιμάσει πολλά, οι εργαζόμενοι από δω και πέρα θα το αντιμετωπίσουμε οργανωμένα. Όπως είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε την αλληλεγγύη συναδέλφων μας από άλλα ξενοδοχεία και άλλους κλάδους αν δοκιμάσει κανείς να απλώσει χέρι πάνω σε μας και το Σωματείο μας.
Καλούμε τους συναδέλφους από τα άλλα ξενοδοχεία της περιοχής μας που γνωρίζουμε ότι περνούν δύσκολα, να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, το δρόμο της οργάνωσης, γιατί είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους.

Η προσωρινή Διοίκηση

Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Απάνθρωπος εμπαιγμός κατά των αναπήρων

Αυτό αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΙΚΑ για τις αναπηρικές συντάξεις, έτους 2016 , τον οποίον η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μειώνει κατά 225 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό κατά 24,6%!

Δηλαδή η φετινή δαπάνη για τις συντάξεις αναπηρίας που αποδίδει το ΙΚΑ θα είναι μειωμένη κατά το ένα τέταρτο από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί στην αρχή του έτους. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας αυτής της μείωσης της δαπάνης, το ίδιο το ΙΚΑ προχωρά στην αναπροσαρμογή προς τα κάτω του ελλείμματός του, από τα 2,099 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2016, στα 1,872 δισ. ευρώ. Να, λοιπόν, πώς η κυβέρνηση πετυχαίνει να μειώνει τα ελλείμματα των Ταμείων, οδηγώντας τους συνταξιούχους σε πλήρη ένδεια!

Μια τόσο μεγάλη περικοπή και μάλιστα στη διάρκεια ενός μόνο χρόνου δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε από «λάθος εκτίμηση», ούτε από τις μικρές αυξομειώσεις που μπορεί να έχει το σχετικό μέγεθος ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων σύνταξης αναπηρίας. Μπορεί, όμως, να εξηγηθεί από το «μαχαίρι» που πέφτει στα ΚΕΠΑ, τα οποία συστηματικά και με πολιτική εντολή είτε μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας και κατά συνέπεια το ύψος της αναπηρικής σύνταξης, είτε μειώνουν το ποσοστό αναπηρίας τόσο, που ο δικαιούχος να χάνει εντελώς την αναπηρική σύνταξη. Αλλά ακόμα και αυτούς που δικαιούνται αναπηρικής σύνταξης, τους αφήνουν μήνες χωρίς κανένα εισόδημα μέχρι να ανανεωθεί το δικαίωμα επαναχορήγησης.

Αυτό το φαινόμενο το ζούν και οι δικαιούχοι στο νησί μας , κάθε φορά που περνούν από τα «σφαγεία» του ΚΕΠΑ. 

Ηδη, πάνω από 70.000 βαριά ανάπηροι έχουν μείνει χωρίς επίδομα, καθώς από 212.000 που έπαιρναν κάποιο επίδομα το Μάρτη του 2012, σήμερα είναι κάτω από 150.000. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, οι βαριά ανάπηροι στη χώρα μας είναι πάνω από 500.000, ενώ οι ανάπηροι με ένα μέσο ποσοστό αναπηρίας δεν έχουν καμία στήριξη.

Ολα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση με το κουαρτέτο σχεδιάζουν νέες δραματικές περικοπές και στα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, ύψους 900 εκατ. ευρώ κατ' έτος (0,5% του ΑΕΠ), με «όχημα» τη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ανάπηροι και χρόνιοι πάσχοντες αναγκάζονται να πραγματοποιούν πλημμελώς ή και να διακόπτουν τις θεραπείες τους γιατί δε μπορούν να πληρώνουν τις αυξημένες συμμετοχές ή και τις εξολοκλήρου πληρωμές που απαιτούνται. 

Σήμερα , αποκτά επείγοντα χαρακτήρα η διεκδίκηση:

Καμιάς περαιτέρω περικοπής στα επιδόματα και τις συντάξεις αναπηρίας. Όλοι οι ανάπηροι και οι χρόνιοι πάσχοντες, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, να έχουν απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τεχνολογικά βοηθήματα, υγειονομικό υλικό κ.λπ. Να επεκταθούν οι παραπάνω παροχές και σε κατηγορίες των ΑμεΑ όπως κωφοί, πάσχοντες από γεροντική άνοια, νόσο του Αλτσχάιμερ και Σκλήρυνση κατά Πλάκας.Να επανέλθουν οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα στο προ των περικοπών επίπεδο για τους ανάπηρους και τα μέλη των οικογενειών τους και να παρθούν μέτρα ολόπλευρης στήριξης των ανέργων.

Ρόδος 23/09/2016

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Επίσκεψη του «Πλοίου της Ειρήνης»: υποκριτική η στάση και η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των ιμπεριαλιστικών κρατών…

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με αφορμή τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της επίσκεψης του «Πλοίου της Ειρήνης» στη Σαντορίνη με μία ομάδα 9 επιζώντων από το μεγαλύτερο έγκλημα μαζικής εξόντωσης άμαχου πληθυσμού, που προκάλεσαν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές πριν από 71 χρόνια στη Χιροσίμα-Ναγκασάκι, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Βαγγέλης Σιγάλας καταγγέλλει την υποκριτική τους στάση και την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των ιμπεριαλιστικών κρατών σ’ αυτό το έγκλημα.

Δελτίο τύπου 

ΑΠΟ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ......... ΣΕ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ........ ΝΤΡΟΠΗ!

Σεβόμαστε απολύτως τα άτομα που έζησαν την φρίκη της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και που επισκέφθηκαν το νησί μας με το πλοίο της Ειρήνης.

Να σταματήσουν άμεσα αυτά τα πυρηνικά εγκλήματα και βεβαίως άμεσα να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα και να σταματήσουν οι πόλεμοι.

Αν όμως, δεν αποκαλύπτουμε ποιοί είναι πίσω από αυτά τα εγκλήματα και πίσω από αυτές τις πολιτικές , τότε λέμε τη μισή αλήθεια στο λαό και είναι ξεκάθαρο ότι τον εμπαίζουμε. Αυτοί δεν είναι άγνωστοι. Έχουν ονοματεπώνυμο . Και δεν είναι άλλοι από τους Αμερικάνους (ΗΠΑ ) , Ευρωπαική ΄Ενωση , ΝΑΤΟ. Επιβάλλεται ο λαός μας να ασκεί πίεση ώστε να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτούς τους φιλοπόλεμους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς (ΗΠΑ -ΝΑΤΟ) . Ειδικότερα σήμερα που η Κυβέρνηση της 2ης φοράς "Αριστερά" , ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ , προσπαθεί να μας πείσει ότι το ΝΑΤΟ θα μας σώσει και γι’αυτό του άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες να μπαινοβγαίνει στο Αιγαίο.

Αυτό δεν το είχε καταφέρει καμία μέχρι σήμερα κυβέρνηση. Το κατάφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ παίζοντας καθαρά αυτό το βρώμικο παιγνίδι που δεν μπόρεσαν να παίξουν οι άλλοι. Μετέτρεψαν το σύνθημα "ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ" σε " ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ".

Καλούμε το λαό μας αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν την τραγωδία της πυρηνικής βόμβας, που ρίξανε στη Χιροσίμα και Ναγκασάκι να παλαίψουμε για ένα ειρηνικό κόσμο χωρίς τους σφαγείς των λαών ,που είναι αυτοί οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί ΗΠΑ -ΝΑΤΟ -Ε.Ε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

Περιφ/κός Σύμβουλος ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗΣ

Σαντορίνη 19/09/2016

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 42ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στη Ρόδο

Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 42ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στη Ρόδο, το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Νέοι και νέες του νησιού συμμετείχαν και είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. 

Παρακολούθησαν το πλούσιο πρόγραμμα και ήρθαν σε επαφή με την ιστορία της εργατικής τάξης του νησιού, καθώς στο χώρο φιλοξενούνταν έκθεση για τη μεγάλη απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων του 1982. Ιδιαίτερη θέση στο φεστιβάλ είχε και η συμπλήρωση 40 χρόνων απ το πρώτο φεστιβάλ στη Ρόδο.

Το πρόγραμμα άνοιξε με παρουσίαση των τραγουδιών, ενός νέου δημιουργού του νησιού, του Αλέκου Δράκου και ακολούθησε συναυλία με μαθητικό συγκρότημα. Χαιρετισμό απηύθυνε η γραμματέας του Τομεακού Συμβουλίου Ρόδου της ΚΝΕ , Μαρία Γκιτάκου και ακολούθησε η κεντρική πολιτική ομιλία από τον Χρήστο Κατσιώτη μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτή του κόμματος. Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο με συνεντεύξεις για τη μεγάλη απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων του ’82. Το πρόγραμμα έκλεισε με λαϊκό παραδοσιακό γλέντι. 

Στο χώρο του φεστιβάλ λειτουργούσαν έκθεση αφιερωμένη στα 70 χρόνια απ την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αλλά και στον επαναστατικό κομματικό τύπο. Ακόμα στο χώρο λειτούργησαν παιδότοπος αλλά και βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής.
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΝΕ: Συνέντευξη τύπου, εν όψει του 42ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Στις 17 Σεπτέμβρη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
φτάνει η φωνή 
του 42ου φεστιβάλ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ.

Συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα, εν όψει του 42ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, η Γκιτάκου Μαρία , Γραμ/εας του ΤΣ Ρόδου της ΚΝΕ και ο Κυριάκος Φυλακούρης, μέλος του ΤΣ Ρόδου της ΚΝΕ.

Στην συνέντευξη που παραχωρήθηκε στην αίθουσα εθιμοτυπίας, τόνισαν:

«Στις 17 Σεπτέμβρη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φτάνει η φωνή του 42ου φεστιβάλ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ.

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή” είναι η μεγάλη γιορτή της νεολαίας! Των μαθητών, σπουδαστών, νέων εργαζομένων κι ανέργων, κάθε νέου που ονειρεύεται, αγωνιά για το μέλλον και διεκδικεί μία καλύτερη ζωή. Το Φεστιβάλ μας αποτελεί συνάντηση αγώνα, διασκέδασης, ψυχαγωγίας! Οι αθλητικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, οι συναυλίες του, τα μουσικό θεατρικά αφιερώματα, η ανάδειξη και η στήριξη της νεανικής δημιουργίας, οι συζητήσεις, οι δεκάδες συλλογικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους είναι μερικά από τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή! 

Το Φεστιβάλ μας αποτελεί πλέον «θεσμό» για την νεολαία, αντέχει στο χρόνο, ανανεώνεται κι αναβαθμίζεται γιατί η «καρδιά» του είναι ο στόχος για τον οποίο παλεύουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ: η νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Παραμένει νέο γιατί απέναντι στο σημερινό γερασμένο εκμεταλλευτικό σύστημα προβάλει τη μόνη πραγματική διέξοδο προς όφελος της νεολαίας: την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

Εμπνεόμαστε απ’ τους μεγάλους αγώνες του λαού μας και συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο! Μπροστά στο 2018, που το ΚΚΕ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και δράσης και η ΚΝΕ τα 50 χρόνια, το 42ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή μας φέρνει πιο κοντά με την ιστορία των αγώνων του λαού μας. Φέτος τιμάμε τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που η δράση του στα 1946-1949αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. 

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή αποτελεί εικόνα από το όμορφο μέλλον για το οποίο παλεύουμε! Στήνεται με το μεράκι, την συλλογική, εθελοντική, σχεδιασμένη δουλειά χιλιάδων νέων. Χορηγοί του Φεστιβάλ είναι οι χιλιάδες νέοι που το κάνουν γνωστό με όλους τους τρόπους όπου ζει, μορφώνεται και δουλεύουν οι νέοι και οι νέες. 

Καλούμε τον λαό και τη νεολαία του νησιού να έρθει μαζί μας στον αγώνα για να κερδίσουμε τη ζωή που μας στερούν! Μαζί είμαστε πιο δυνατοί! 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνοντας τη βρώμικη δουλειά που της ανέθεσαν οι εκμεταλλευτές σαρώνει ότι έμεινε όρθιο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Η εξαθλίωση, η ανεργία, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για το μέλλον, η δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί: αυτά γεννάει το σύστημα της εκμετάλλευσης.

Αποδείχτηκε ότι αυτό που έχει ανάγκη και συμφέρει την πλειοψηφία της νεολαίας, δεν προκύπτει μέσα από τις αλλαγές κυβερνήσεων, που κινούνται εντός των τειχών της ΕΕ και του συστήματος. Διέξοδος είναι η καθημερινή δράση κι αγώνας, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με στόχο να γινόμαστε όλο και περισσότεροι αυτοί που παλεύουμε ενάντια στο κοινό μας αντίπαλο: την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τις κυβερνήσεις τους, τα κόμματα και τα στηρίγματά τους. Σήμερα μπορεί να εξασφαλιστεί για τους νέους και τον εργαζόμενο λαό μία ζωή με σύγχρονα δικαιώματα στη μόρφωση, τη δουλειά, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την αναψυχή. Προϋπόθεση είναι ο λαός να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, να σαρώσει κυβερνήσεις κι αφεντικά, να πάρει τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας στα δικά του χέρια! Ο σοσιαλισμός, η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ είναι ανάγκη της εποχής μας. 

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να σταθούμε σε δύο ενδιαφέρουσες εκθέσεις για το νησί που θα φιλοξενηθούν στο χώρο του Φεστιβάλ.

Η μία αφορά την συμπλήρωση 40 χρόνων Φεστιβάλ στο νησί μας, που δημιουργήθηκε με μεράκι από τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, συλλέγοντας υλικό, που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα των Φεστιβάλ μας και την αντοχή τους στον χρόνο.

Η δεύτερη αφορά την μεγάλη απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων το 1982. Είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση καθώς αποτελεί παράδειγμα αγώνα τόσο για τους σημερινούς ξενοδοχοϋπάλληλους που ματώνουν στα ξενοδοχεία όσο και για ολόκληρο το νησί μας. »

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
19.30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
20.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΚΟΥΔΡΑΚΟΥ. ΜΕ ΤΟΥΣ: ΑΛΕΚΟ ΔΡΑΚΟ (ΚΙΘΑΡΑ/ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΤΣΗΣ (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΑΗΣ (ΜΠΑΣΟ) 
ΝΙΚΗ ΑΣΜΑΝΗ (ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)
20.45 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΝΕ
21.00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ: ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΣΩΤΗ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥΚΚΕ
21.45 «ΜΗ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ…». ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΛΟΪΖΟ 
22.15 ΛΑΪΚΟ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ (ΛΥΡΑ/ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 
ΣΥΜΙΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΛΑΟΥΤΟ) 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ (ΚΙΘΑΡΑ) 
ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ (ΚΡΟΥΣΤΑ)
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ:

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟ 1982
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ – ΟΔΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΔΣΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΑΚΟΜΑ: ΜΠΑΡ / ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Σήμερα 15.9 το επόμενο βήμα της Ζωής για Δικαιοσύνη

Την Πέμπτη 15.9 το επόμενο βήμα της Ζωής για Δικαιοσύνη

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 στις 7.00 μμ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Πρωτοβουλία «ΟΧΙ στα Ναι τους» παρουσιάζουν τον νομικό φορέα υπεράσπισης του Δημόσιου Συμφέροντος και διεκδίκησης Δικαιοσύνης, σε ανοιχτή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50)- Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης.

Στην εκδήλωση της Πέμπτης θα παρουσιασθούν τα κεντρικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν δράση και ευθύνη για την νομική παρέμβαση του λαού στις υποθέσεις των Γερμανικών Οφειλών, της Siemens, της ΕΛΣΤΑΤ, του Μνημονίου και του Χρέους.

Πρόκειται για εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες και επιστήμονες.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε την περασμένη Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, σε Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η προβολή της πρωτοβουλίας ξεκίνησε με το ανατρεπτικό βίντεο ‘’Τώρα θα μιλήσουμε νομικά’’, με πρωταγωνίστρια την 17χρονη Μαρία Σπανού από τη Νεολαία της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΌΧΙ στα Ναι τους.

Η Εναρκτήρια ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Συνέντευξη Τύπου για την ίδρυση του αυτοτελούς νομικού φορέα για Γερμανικές Οφειλές, Siemens, ΕΛΣΤΑΤ, Χρέος-Μνημόνιο


Ολόκληρο το video ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ:


Μεμονωμένα τα video για τις 4 υποθέσεις:

ΧΡΕΟΣ


ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ


και


ΕΛΣΤΑΤ


SIEMENS

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/